Юридическая компания « Юстим».

Юридическая компания « Юстим».

Юридическая компания « Юстим». Генеральный директор Бекзат Жапарбеков * (Пере-)регистрация и ликвидация ИП и юридических лиц Жеке ишмер жана юридикалык жактарды (кайра-)катто жана жоюу * Юридические консультации Юридикалык кеңештер * Представительство в судах и государственных органах Соттук жана мамлекеттик органдар өкүлчүлүгү * Получение сертификатов, разрешений и лицензий Уруксат берүүчү документтерди алып берүү * Гражданство и визовая поддержка Жарандык жана виза алууга колдоо * Разработка и правовой аудит договоров Келишим түзүү жана текшерүү * Изготовление печатей, штампов и факсимиле Мөөр, штамп жана факсимиле жазоо * Любые виды юридических услуг Юридикалык кызматтардын бардык түрү Почта: [email protected] Сайт: ustim.kg Телефон: ***