Талдын жана теракта шакча отундары бар 1 потери 5 мин сом кургак отун

Талдын жана теракта шакча отундары бар 1 потери 5 мин сом кургак отун

5 постер отун бар ***