ТЕЗ АРАДА КЕМИНГЕ МАЛЧЫГА ЖАРДАМЧЫ ЖАЛГЫЗ БОЙ КИШИ КЕРЕК

ТЕЗ АРАДА КЕМИНГЕ МАЛЧЫГА ЖАРДАМЧЫ ЖАЛГЫЗ БОЙ КИШИ КЕРЕК

ТЕЗ АРАДА КЕМИНГЕ МАЛЧЫГА ЖАРДАМЧЫ ЖАЛГЫЗ БОЙ КИШИ КЕРЕК Жатакана, тамак-аш, кийим-кече бекер болот Шарттары жакшы ? *** , ***