Телевизор сатылат жапжаны иштетилбеген

Телевизор сатылат жапжаны иштетилбеген