Жер керек сатып алганга

Жер керек сатып алганга

10000$- 15000$ чейин Бишкектен болсо жакшы болот.