Колдун териси учун, Атоми компаниясынын кремдери:

Колдун териси учун, Атоми компаниясынын кремдери:

Колдун териси учун, Атоми компаниясынын кремдери: - ?Роза гулу (тазартуучу эффект берет) - ?Жумшак кызгалдак (тазартуучу, агартуучу) - ?Цитрус лимон( бырышка каршы эффект) - ☘️Карите майы (бул дагы бырышка каршы) Максималдуу эффект алуу учун, Тортоону бирдей колдонгонунуз он. ?Кулгун жана Когуш тустогулорду эртен менен. ?Жашыл, Боз тустогулор кечкиге. 4 крем - Биргелешип, эн сонун жыйынтыктары беруучу система. ☝Ар бири оз жумушун мыкты аткарат! 1-тактарды тазалайт. 2-бырыштын алдын алат 3 -синимдуу ➡️ 4- сырткы зыяндуулуктан сактайт!